Odpoczynek w Wilkowo

Delta Dunaju

dla miłośników
spokojnego relaksującego wypoczynka!

Dzisiaj 09.06.2023

Łodzie

Łódź Wilkowska jest bardzo osobliwa. Ani Morze Czarne, ani rybacy kaspijscy nie mają takich, nie są tacy sami nad Wołgą, nie tacy sami na Syberii. Od niepamiętnych czasów istniał w tych miejscach ten typ łodzi - żywiczna łódź z wysokim dziobem (poddasze) i rufą, z niską burtą, z której wygodnie jest zarzucać i wybierać sieci. Taki kształt łodzi wynika ze specyfiki lokalnych warunków. Faktem jest, że u ujścia, gdzie wody morskie spotykają się z Dunajem, fale uderzają mocniej i bardziej chaotycznie niż na otwartym morzu.Aby nie zalać łodzi, dziób i rufa są uniesione wyżej niż zwykle.