Odpoczynek w Wilkowo

Delta Dunaju

dla miłośników
spokojnego relaksującego wypoczynka!

Dzisiaj 05.02.2023

Wyspa Wężowa

Wyspa Wężowa (w literaturze spotykana także nazwa Wyspa Węży; ukr. острів Зміїний, ostriw Zmijinyj; ros. остров Змеиный, ostrow Zmieinyj; rum. Insula Șerpilor; tur. Yılan Adası; stgr. Λευκή, Leuke; gr. Φιδονήσι, Fidonisi) – wyspa na Morzu Czarnym położona na ukraińskich wodach terytorialnych.

Osada położona na wyspie w ramach Ukrainy ma oficjalny status wsi (wieś Beloe). We wsi znajduje się poczta ukraińska, muzeum, oddział banku. W przyszłości planowana jest budowa cerkwi.

Status Serpentine był ważny przy rozpatrywaniu przed Międzynarodowym Trybunałem Sprawiedliwości sporu terytorialnego między Ukrainą a Rumunią o delimitację szelfu kontynentalnego i wyłącznej strefy ekonomicznej, bogatej w złoża ropy i gazu. 3 lutego 2009 roku podjęto decyzję, zgodnie z którą Serpentine uznano za wyspę, a nie skałę, co Rumunia próbowała udowodnić.

Geografia

Snake Island znajduje się około 35 kilometrów na wschód od wybrzeża na szerokości delty Dunaju. Wyspa ma kształt krzyża, powierzchnia wynosi 20,5 ha, a odległość między skrajnymi punktami wynosi 615 i 560 metrów [3]. Najbliższa osada na wybrzeżu to rumuńskie miasto Sulina. Najbliższa osada na Ukrainie to miasto Wilkowo. Wybrzeże wyspy jest w większości skaliste, ale są też cztery plaże: „Ladies”, „Dergach”, „Golden” i „Banditsky”.

Fauna

Ptaki wędrowne wykorzystują wyspę do odpoczynku podczas swoich sezonowych wędrówek. Wiosną na Zmeinoje obserwuje się do 234 gatunków ptaków. Z biegiem Dunaju, naprzeciw delty, w której znajduje się Wąż, czasami na wyspę sprowadzane są węże, którym zawdzięcza swoją nazwę. W wodach przyległych do wyspy występuje 49 gatunków ryb i 6 gatunków krabów, z czego odpowiednio 3 i 4 gatunki są wpisane do Czerwonej Księgi Ukrainy. Dekretem Prezydenta Ukrainy z dnia 09.12.1998 nr 1341/98 „Na terenach i obiektach funduszu rezerwatu przyrody o znaczeniu państwowym” utworzono ogólny rezerwat zoologiczny o znaczeniu państwowym „Wyspa Węży”, który obejmuje ekologicznie cenną część wyspa z przyległym 500 m akwenu Morza Czarnego. Łączna powierzchnia rezerwatu to 232 ha.

Fabuła

Według starożytnej greckiej legendy bogini Tetyda wzniosła wyspę z dna morza dla swojego syna Achillesa. Pierwsza wzmianka o Wężu znajduje się w źródłach z końca VII wieku p.n.e. e., gdzie nazywa się Levke (biały). Wyspa jest wymieniona w zapisach Owidiusza, Strabona i Herodota. Na Serpentine zbudowano, a później zniszczono świątynię Achillesa. Ruiny świątyni (kwadratowa konstrukcja o bokach około 30 metrów) zostały odnalezione i opisane w 1823 roku, a w 1843 roku znaczna część materiałów budowlanych z tych ruin została wykorzystana do budowy latarni morskiej na wyspie. Od średniowiecza wyspa należała do Turcji.

3 (14) lipca 1788 r. w pobliżu wyspy, zwanej wówczas Fidonisi, rozegrała się bitwa morska, w której zwyciężyła flota rosyjska.

Po zwycięstwie Imperium Rosyjskiego w wojnie rosyjsko-tureckiej w latach 1828-1829 Serpentine trafił do Rosji.

W 1823 r. kartograf M. Kritsky sporządził pierwszą mapę wyspy. Po klęsce Rosji w wojnie krymskiej Serpentine przeszło w posiadanie Rumunii i stacjonował na nim batalion dyscyplinarny armii rumuńskiej. Podczas II wojny światowej, w kwietniu 1944 roku, Flota Czarnomorska wylądowała na Zmeinach, a garnizon rumuński poddał się bez walki. Zgodnie z umową dyplomatyczną podpisaną przez Nikołaja Szutowa (z ZSRR) i Eduarda Mezinchescu (z Rumunii), Wyspa Węży stała się częścią ZSRR 23 maja 1948 r. W 1956 r. na wyspie ulokowano firmę radarową obrony przeciwlotniczej oraz placówkę graniczną. W latach 80. na szelfie w pobliżu Żminoje odkryto znaczne złoża ropy naftowej i gazu ziemnego, co spowodowało nowe roszczenia Rumunii wobec niepodległej Ukrainy i żądania nowej delimitacji wód terytorialnych.

W 2002 roku Gabinet Ministrów Ukrainy zatwierdził program działalności gospodarczej na wyspie Zmeiny do 2006 roku. W ramach programu wyspa została przeniesiona do obwodu kilijskiego obwodu odeskiego, a także częściowo zdemilitaryzowana (wycofano jednostkę radiotechniczną i zdemontowano radar). Na wyspie wybudowano nabrzeże dla jednostek o zanurzeniu do 8 metrów, falochron, wybudowano kilka budynków gospodarczych, posadzono drzewa. Trwa budowa nabrzeża dla floty małotonażowej. W przyszłości planowane jest otwarcie centrów turystycznych i nurkowych, a także utworzenie regularnego połączenia promowego z Kiliya. Na Zmeinoye uruchomiono pocztę, oddział banku RaiffeisenBankAval oraz repeater komunikacji mobilnej. W 2003 roku na wyspie powstała stacja badawcza „Snake Island”, w której naukowcy z Odeskiego Uniwersytetu Narodowego im. I.I. Miecznikow.

Na początku 2007 roku kompleks mieszkaniowy znajdujący się na wyspie otrzymał oficjalny status osady (wieś Bile) w ramach obwodu kilijskiego. Ten krok wywołał protest strony rumuńskiej.

Wyznaczenie szelfu między Ukrainą a Rumunią

16 września 2004 r. Rumunia złożyła memorandum do Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie delimitacji szelfu kontynentalnego na tym obszarze. 3 lutego 2009 r. Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości w Hadze jednogłośnie przyjął kompromisową decyzję w sprawie granicy morskiej między krajami. Sąd uznał Wyspę Węży, na co Kijów nalegał – strona rumuńska twierdziła, że ​​była to tylko wielka skała. Z drugiej strony sąd nie uznał roszczeń Ukrainy, że położenie wyspy znacząco wpływa na granicę morską między krajami i według przedstawicieli Rumunii pozostali oni „zaspokojeni w 80%” w swoich roszczeniach terytorialnych. W rezultacie Serpentine pozostało w statusie terytorium ukraińskiego, a sam dwór wyznaczył granicę morską między obydwoma państwami, z którą zgodziły się zarówno Kijów, jak i Bukareszt.